Mnoho lidí si tyto pojmy plete, nebo si myslí, že se jedná o totéž. Není tomu tak. Poďme si vysvětlit rozdíl.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je komplexní systém, který slouží k výměně vzduchu v prostoru, k jeho ohřevu, ochlazení, zvlhčení, odvlhčení, nebo čištění.  Řeší především takzvané efektivní větrání. Každý uzavřený prostor musí být dobře odvětráván.

vzduchotechnikaTo platí jak pro vaši domácnost, tak i pro různé komerční prostory. Vzduchotechnika nabízí vytvoření optimálních podmínek pro pobyt osob v uzavřeném prostoru. V bytech a rodinných domech je nutné zajistit výměnu vzduchu hlavně v koupelnách, kuchyních a na WC. Komerční budovy vyžadují odvětrávání všech pobytových prostor.


Klimatizace

splitova klimatizaceKlimatizace je zařízení určené k úpravě vzduchu v požadovaném prostoru. Klimatizace nevyrábí chlad přímo, ale odebírá teplo ze vzduchu,  z předmětů a látek v daném prostoru. Prostřednictvím chladicího média ho odvádí mimo místnost, nejčastěji do venkovního prostředí. Klimatizaci lze využít i k vytápění a to zejména na jaře a na podzim, kdy venkovní teploty nejsou příliš nízké. Pokud klimatizace pracuje v tomto opačném režimu, hovoříme o ni jako o tepelném čerpadle vzduch / vzduch.

Mezi lidmi je nejznámější takzvaná splitová klimatizace.


Takže jaký je ten rozdíl?

Můžeme říci, že klimatizace řeší pouze teplotu a vlhkost vzduchu v daném prostoru, kdežto vzduchotechnika řeší kompletní úpravu vzduchu - výměnu vzduchu, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování a čištění.