Klimatizace je zařízení, které potřebuje jak Vaší údržbu, tak odborný servis.

Proč servisovat klimatizaci?

Je to jako s autem. Vše je v pořádku, auto jezdí jak má a přesto víte, že musíte pravidelnou prohlídku do servisu. Stejné je to i s klimatizací. Mnoho lidí servis klimatizace zanedbává. Tím snižuje její životnost, zvyšuje náklady na její provoz a také se zvyšuje riziko možného poškození.

Údržba klimatizace vlastními silami

servis klimatizaceStejně jako u auta si dolijete vodu do ostřikovačů a občas ho umyjete a vyměníte stírátka, tak i klimatizace potřebuje vaši údržbu. Takže co si můžerte sami udělat na klimatizaci? Vezmeme to pěkně od vnitřních jednotek. Zde je nejdůležitější pravidelné čištění filtrů. Každá jednotka má v sobě filtr, který zachycuje prach a drobné nečistoty. A tyto nečistoty je potřeba z filtru odstranit. Je to jednoduché filtr z klimatizace vyjmeme a dle návodu vyčistíme. Nejčastěji ho stačí opláchnout pod tekoucí vodou, nebo ho vyluxovat vysavačem. Čistý filtr vracíme zpět. Dobré je i očištění povrchu vnitřní jednotky, které provedeme měkkou a vlhkou utěrkou. Důležitá je celková kontrola před sezonou

 • Zkontrolujte, zda nejsou otvor pro přívod a výfuk vzduchu zablokované
 • Zkontrolujte, zda je nahozený jistič a zda je elektroinstalace bez zjevných závad
 • Zkontrolujte čistotu filtru
 • Zkontrolujte odvod kondenzátu

Jak vidíte kromě čištění se jedná zejména o kontrolu zařízení. Nic víc si sami neuděláte. Ostatní potřebné úkony jsou věcí odborného servisu.

Odborný servis klimatizace

Klimatizace je zařízení, které má vysoké nároky na odbornost servisních techniků. Technick musí být nejen chlaďař ale i elektrikář, aby mohl provést kvalitní servis klimatizace.
A co se provádí během odborného servisu klimatizace?

 • kompletní vyčištění všech filtrů
 • vyčištění výměníků a jejich případná desinfekce
 • kontrola a zkouška funkčnosti kondenzátních čerpadel a rozvodů kondenzátu
 • čištění kondenzátoru venkovní jednotky (v případě silně znečištěných či neservisovaných klimatizačních jednotek je zapotřebí provést čištění kondenzátorů tlakovou vodou)
 • kompletní kontrola elektroinstalace, dotažení svorkovnic a spojů
 • kontrola kompresoru a olejové náplně
 • kontrola chladivového okruhu
 • kompletní kontrola klimatizace v plném rozsahu funkcí

U některých klimatizací (multi splity, dlouhá dráha rozvodů chladiva) může obsah chladiva v celém systému přesáhnout 3kg a poté je zapotřebí provést i revizi těsnosti chladicích okruhů dle vyhlášky 279/2009. Tato revize těsnosti není v ceně servisu.

Mám zájem o servis klimatizace