klimatizace do ordinací

Popis montáže a realizace: 
Dodávka a montáž klimatizace pro 2 ordinace a čekárnu v objektu polikliniky Italská v Praze. Bylo zvoleno řešení multi split klimatizace. 3 vnitřní jednotky a jedna venkovní od firmy Sinclair.

Venkovní klimatizace je umístěna na balkonku na konzolích nad stávajícími klimatizacemi. Balkon se nachází ve třetím patře stejně jako ordinace a čekárna gynekologie. Vzhledem k celodennímu zastínění tohoto balkonu se jedná o ideální místo pro instalaci venkovní klimatizační jednotky. Jediná nevýhoda je, že na tento balkon je přístup pouze přes okna, což trochu komplikuje servis a údržbu. Vnitřní jednotky na gynekologii jsou umístěny nade dveřmi a jsou vybaveny čerpadly kondenzátu. Rozvody Cu potrubí, kabeláže a kondenzátu jsou vedeny buď v plastových žlabech, nebo v sádrokartonových podhledech.

Poslední klimatizace je umístěna na rehabilitaci o patro níže, přímo pod ordinací gynekologie. Toho bylo využito při montáži a rozvody jsou vedeny průrazem z horní ordinace. Vzhledem k tomu, že na rehabilitaci se v těsné blízkosti nachází umyvadlo s odpadem, je kondenzát řešen samospádem přímo do odpadu.

Termín realizace: srpen 2013
Rozsah realizace: dodávka, montáž, výškové práce, stavební práce - prostupy, revizní otvory, kondenzát
Typ klimatizace: Venkovní klimatizace Sinclair MS-E28AI, vnitřní nástěnná klimatizace Sinclair MS-H12AIC PT 3ks

Fotky z montáže klimatizace