klimatizace do kanceláře

Popis montáže a realizace: 
Kompletní dodávka dvou klimatizačních jednotek Sinclair včetně montáže, odvodu kondenzátu a přívodu elektro. Jedná se o dva split systémy v nástěnném provedení o chladicím výkonu 3,5 kW a 5,3 kW. Jednotky jsou určeny pro kancelář a ředitelnu.

Venkovní jednotky jsou umístěny na střeše objektu na betonovém základu. Propojovací trasa Cu potrubí je vedena prostupem skrze střechu a poté v plastových žlabech vždy k vnitřní jednotce. Vzhledem k tomu, že nebylo možné odvod kondenzátu realizovat samospádem, jsou ve žlabech umístěna čerpadla kondenzátu. Kondenzát je čerpán ke kondenzačním jednotkám na střechu objektu a zde je sveden do dešťáků.

Termín realizace: Červenec 2013
Rozsah realizace: dodávka a montáž klimatizace, přívod el. energie
Typ klimatizace: Sinclair ASH-12AIE 1ks, Sinclair ASH-18AIE - 1ks

Fotky z montáže klimatizace