Klimatizace do rodinného domu v Jesenicei u Prahy

Popis realizace: 
Dodávka a montáž klimatizace Samsung do podkroví v rodinném domě v Jesenici u Prahy. Požadavkem investora bylo chlazení tří místností v podkroví, kde v letních měsících byla velmi vysoká teplota.

Na základě požadavku investora bylo zvoleno řešení pomocí kazetových jednotek o chladícím výkonu á 2,5 kW. Jedná se o speciální jednocestné kazety Samsung, které jsou pro tyto prostory vyhovující. Venkovní jednotka je umístěna na střeše za komínem. Veškeré rozvody - Cu potrubí, kabeláž, odvod kondenzátu jsou vedeny nad SDK podhledem k venkovní jednotce a prostupují taškou ven na střechu. Samotná montáž rozvodů byla relativně náročná hlavně kvůli malému prostoru mezi podhledem a střechou. Navíc byl tento prostor z velké části vyplněn minerální vatou. Takže si to naši montéři řádně užili. Přívod elektřiny k venkovní jednotce si majitel zajistil sám.

Vzhledem k tomu, že dodaná klimatizace je tepelné čerpadlo vzduch / vzduch, jej majitel využívá v přechodném období na dotápění. Navíc tato jednotka pokrývá více jak 70 % tepelných ztrát domu a tak dostal majitel na celý dům zvýhodněnou sazbu D56d.

Termín realizace: březen 2014
Doba realizace: 2 dny
Rozsah realizace: kompletní montáž klimatizace na klíč
Typ zařízení: Multisplit klimatizace Samsung 3 x 2,5kW

Fotky z realizace: