klimatizace zbrojni prukazy

Popis realizace: 
Dodávka a montáž klimatizace Sinclair do prostorů vydávání zbrojních průkazů na Praze 4. Požadavkem investora bylo klimatizovat prostory, kde se kontrolují a vrací zbraně a vydávají zbrojní průkazy.

 

Na základě požadavku investora bylo zvoleno řešení pomocí 3 kusů podstropních jednotek Sinclair o chladícím výkonu 5kW. Klimatizace jsou určeny k chlazení prostoru, kde čekají lidé, prostorů kanceláří a menší serverovny. Jedná se o jednu velkou místnost, která je rozdělena dřevěnými přepážkami. Veškeré rozvody - CU potrubí, kabeláž, odvod kondenzátu jsou vedeny nad feálovým podhledem k venkovním jednotkám. Ty jsou umístěny na střeše sousedící s klimatizovaným prostorem. Montáž rozvodů byla velmi náročná kvůli feálovým podhledům, které se velmi špatně demontují. O zpětné montáži ani nemluvě. Odvod kondenzátu je řešen pomocí bezplovákových kondenzátních čerpadel mini Blue a je sveden k venkovním jednotkám.

Termín realizace: duben 2015
Doba realizace: 3 dny
Rozsah realizace: kompletní dodávka a montáž klimatizace na klíč
Typ zařízení: klimatizace Sinclair ASF-12AIN (3ks)

Fotky z realizace: