montaz klimatizace do serveru

Popis montáže a realizace:
Dodávka a montáž splitové klimatizace Sinclair Matrix pro serverovnu na objektu Gymnázia Litoměřická v Praze na Proseku.

Hlavní požadavek investora byl spolehlivá klimatizace pro server určená pro celoroční provoz chlazení. Vzhledem k omezenému rozpočtu byla volba jasná - Sinclair Matrix. S těmito jednotkami máme dobré zkušenosti. Samotná montáž byla jednoduchá. Krátká trasa ve žlabu skrze připravený prostup a "budníkem" přímo k venkovní jednotce. Tu jsme usadili na betonové desky, které jsou podloženy extrudovaným polystyrenem, aby nedošlo k poškození střechy objektu. Vnitřní klimatizační jednotka je umístěna nade dveřmi serverovny. Odvod kondenzátu je řešen pomocí kondenzátního čerpadla Aspen. Kondenzát je veden společně s Cu potrubím ven na střechu ke kondenzační jednotce.

Fotky z montáže klimatizace