klimatizace rodinného domu

Popis realizace: 
Dodávka a montáž klimatizace Samsung do pokojů v podkroví rodinného domu na Jílovišti. Mezi hlavní požadavky majitele patřila kromě účinnosti hlavně nízká hlučnost. Byl zvolen systém multi split skládající se z jedné venkovní jednotky a dvou vnitřních nástěnných jednotek.

Vnitřní jednotky Samsung o chladicím výkonu á 2,5kW byly umístěny nad dveře jednotlivých pokojů. Po dohodě s investorem byly rozvody Cu potrubí v pokojích vedeny v plastových žlabech. Předešlo se tím zásahu do sádrokartonových příček, který by celou montáž prodloužil. Odvod kondenzátu je řešen pomocí kondenzátních čerpadel, které odvádí kondenzát ven do svodu. Venkovní jednotka je umístěna na konzolích na fasádě. Montáž klimatizace byla provedena během jednoho a půl dne.

Termín realizace: květen 2015
Doba realizace: 1,5 dne
Rozsah realizace: kompletní montáž klimatizace na klíč včetně zakrytí nábytku a podlahy, úklidu a likvidace obalového materiálu
Typ klimatizace: Venkovní jednotka Samsung FJM AJ040FCJ2EH/EU 1ks. Vnitřní nástěnná klimatizace Samsung Good 2 serie AR 5000/2 o chladicím výkonu 2,5kW 2ks.

Názor klienta:

S Vaší prací jsem spokojený. Ocenil jsem Vaše rady ve výběru vhodného typu klimatizace, které trochu změnily mé původní záměry a jsem přesvědčený, že k lepšímu. Vedení přívodů a odvodů bylo v případě mého domu komplikované, ale zvládli jste to velmi výborně. Dodrželi jste termín dohodnuté realizace a Vaši pracovníci byli příjemní a snaživí. Děkuji a věřím, že i následný servis bude hladký.

Ilja Sedlák

Fotky venkovní klimatizace Samsung