Vznik a historie klimatizace

Kdo vynalezl klimatizaci? Kde se poprvé objevila? Jak je to s klimatizací v současnosti? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky čtěte dál...

První náznaky klimatizace byly zaznamenány již ve starém Římě. Zde movití Římané nechali vést akvadukt kolem zdí svého obydlí, čímž docházelo k jejich ochlazení. Již tehdy byl využit základní princip klimatizace - odebíralo se teplo z materiálu (zdiva) pomocí chladícího média, jímž tehdy byla voda, která se využívá v některých případech dodnes. Takže by se dalo říci, že první klimatizace vznikly již v dobách starého Říma.

První zmínky o principu klimatizace v moderním pojetí nacházíme v roce 1820, kdy britský vědec Michael Faraday zjistil, že stlačené amonium (NH3) v kapalném stavu dokáže chladit, pokud je postupně vypouštěno. Na základě tohoto principu byla o pár desítek let později již vynalezena první klimatizace.

Vynález klimatizace

Vynálezce klimatizace - Willis-CarrierZa skutečného vynálezce klimatizace je považován americký inženýr Willis Carrier, který instaloval 17. července 1902 první klimatizační systém. Tato klimatizace byla instalována v americkém New Yorku v tiskárně Sackett-Wilhelm, která si jej objednala, jelikož měla velké problémy s usycháním barev a mačkáním papíru kvůli vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu.
Willis Carrier postavil svoji klimatizaci na nápadu hnát vzduch kolem trubek se studenou vodou. Tím docházelo ke srážení vodních par na těchto trubkách, čímž se ochlazoval okolní prostor.

Rozmach klimatizace

Postupem času byly instalovány podobné klimatizační systémy i do dalších tiskáren a továren. Velké uplatnění našly také v nově stavěných biografech. Koncem třicátých let byla klimatizace instalována i v americkém kongresu a také v Bílém domě.

Asi největší rozmach klimatizace přichází v padesátých letech dvacátého století. Tehdejší výrobci se postupně vypořádali s nebezpečnými chladicími médii na bázi propanu, které vystřídal dnes velmi dobře známý freon. Vynálezcem tohoto chladicího média je Thomas Midgley. Toho pověřila v roce 1930 General Motors Corporation, aby vynalezl bezpečné chladicí médium určené zejména pro domácnosti.

Bytová klimatizace v současnosti

V současnosti se s klimatizací setkáváme všude. Od automobilů přes kanceláře a administrativní budovy až po tovární haly a výpočetní sály. V poslední době se také zvýšil zájem o klimatizaci v bytech a domech. Díky cenové politice a novým technologiím se klimatizace stala běžně dostupnou pro širokou veřejnost.

Lidé chtějí kvalitní bydlení a k tomu patří i příjemné klima po celý rok, které nám zajistí právě klimatizace. Postupem času se lidé naučili s klimatizací správně zacházet a dnes patří neodmyslitelně k modernímu a kvalitnímu bydlení.
Také chci klimatizaci